Archiwum

Posts Tagged ‘odpłata’

Skok na kasę?

15/01/2015 Komentarze wyłączone

loose_change_s

  • Jeśli ktoś uważa, że Twoja praca z kartami przynosi mu wymierne korzyści, czy nie wydaje Ci się, że powinna przynosić je także Tobie?
  • Czy zastanawiasz się czasami nad tym czy oby na pewno nie przeceniasz swoich umiejętności i nie oczekujesz wynagrodzenia znacznie je przewyższającego?
  • Czy czerpiąc korzyści finansowe z rozkładania kart innym masz świadomość tego, że dzięki uzyskanym w ten sposób środkom masz więcej czasu na rozwijanie swoich umiejętności gdyż nie musisz szukać źródeł dochodu w innych sferach życia?
  • Czy zastanawiasz się czasami nad tym czy nie lepiej jest poświęcać swój czas, umiejętności i środki, jednej tylko profesji?
  • Jeśli wybierasz prognozowanie z kart jako ścieżkę swojej kariery zawodowej czy pobieranie opłat koniecznie musi okazać się zajęciem ‚niemoralnym’?
  • Czy wykorzystujesz swoją wiedzę o naturze człowieka i umiejętności związane z kartami w sposób nieuczciwy?