Archiwum

Posts Tagged ‘kościelne’

Jedenaste: Pamiętaj o parafii swojej

13/10/2008 Komentarze wyłączone

Biskup bydgoski nie pozwolił dzieciom, które uczą się poza rejonem, przystępować do Pierwszej Komunii Świętej w kościołach przy szkołach, z kolegami z klasy. Mają to robić w swoich parafiach.

Nowe zarządzenie biskupa Jana Tyrawy pojawiło się na stronie internetowej diecezji bydgoskiej i trafiło do księży oraz katechetów uczących w szkołach religii. Dotyczy dzieci idących do pierwszej komunii i młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.

– Wobec coraz mocniejszych tendencji powodujących rozluźnienie więzi parafialnych koniecznym jest podjęcie zdecydowanych wysiłków duszpasterskich, które przezwyciężyłyby to niepożądane zjawisko – tłumaczą na stronie internetowej diecezji ks. Lech Bilicki, kanclerz kurii, i ks. Bronisław Kaczmarek, wikariusz generalny.

Chodzi o wielu uczniów, którzy nie uczą się w rejonie, ale w innych częściach miasta – w szkołach sportowych, muzycznych, katolickich, społecznych albo w publicznych podstawówkach, które mają wyższy poziom. Do tej pory mogli iść do komunii z kolegami z klasy pod opieką księdza ze szkoły. Teraz mają to robić w swoich parafiach.

Rodzice przychodzą do proboszczów i tłumaczą, że „dziecko chce spędzić ten wyjątkowy dzień z przyjaciółmi”. Mają kłopot z dowożeniem dziecka na popołudniowe spotkania w parafii. – Wielu mieszka poza miastem, a pracuje w Bydgoszczy. Łatwiej dziecku dotrzeć do kościoła przy szkole z kolegami. Nie mogę zwalniać się z pracy, by dowozić je do parafii – mówi jedna z matek.

Najczęściej jednak słyszą odmowę, bo księża mają nakaz biskupa, aby takiej zgody nie wydawać.
Czytaj dalej…