Archiwum

Posts Tagged ‘katecheza’

WIERZ, boś nie zwierz

17/11/2008 Komentarze wyłączone

Ostateczny argument używany zazwyczaj w obronie szkolnej katechezy brzmi: przecież religia nikomu nie szkodzi. To nieprawda. Szkole szkodzi. I treść, i forma, w jakiej bywa obecna.

Raport POLITYKI

Trudno dziś mówić o świeckim charakterze polskiej szkoły. Rok szkolny w wielu placówkach rozpoczyna się i kończy mszą świętą. W klasach wiszą krzyże. Szkolne uroczystości mają religijną oprawę. Jest to zresztą zgodne z wydanymi przez archidiecezję warszawską wskazówkami dotyczącymi misji i zadań katechety, według których „powinien on programowo włączać się w obchody świąt patriotycznych, szkolnych i kościelnych”.
Czytaj dalej…

Religia w oświadczeniach ośmiolatków

02/10/2008 Komentarze wyłączone

„Będąc odpowiedzialnym za moje wychowanie w wierze, wyrażam życzenie uczestnictwa w zajęciach z religii katolickiej”. Pod spodem trzy linijki paragrafów. Takie oświadczenia przygotowane przez kurię i kuratorium podpisują nawet ośmiolatki.

Oświadczenia są dwa. Jedno dla ucznia, drugie dla rodzica. Wizytatorzy delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Wadowicach rozdali je dyrektorom małopolskich szkół podczas spotkania dotyczącego organizacji roku szkolnego. Po co? – Żeby ci uporali się ze zgłaszaną w delegaturze spadającą na lekcjach religii frekwencją – usłyszeliśmy w kuratorium.

Do tej pory wiele szkół przyjmowało od uczniów i ich rodziców jedynie ustne deklaracje, że dzieci będą uczestniczyć w zajęciach. Potem jednak uczniowie notorycznie opuszczali religię, a katecheta miał problem z wystawieniem oceny, która od roku figuruje już na świadectwie i jest wliczana do średniej ocen.

Wagary po podpisanym przez rodzica lub ucznia oświadczeniu mogą już skutkować słabą oceną z przedmiotu (jedynka z religii nie blokuje przejścia do następnej klasy). Dlatego wzory oświadczeń wypracowane wspólnie przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i krakowską kurię Zespół Szkół nr 2 w Kętach rozdał wszystkim uczniom i ich rodzicom.

Jak ustaliliśmy, oświadczenia podpisywały nawet ośmiolatki. – Nie mogłam wyjść ze zdumienia, gdy szkoła wręczyła w ten sposób brzmiące oświadczenie mojej córce – mówi mama uczennicy z Kęt. – Kuratorium próbuje wymóc na dzieciach zobowiązanie do chodzenia na religię oświadczeniami, ale z tych lekcji dzieci i tak zawsze mogą przecież zrezygnować – dodaje.
Czytaj dalej…

Magdalena Środa dla WP: katecheza na rozdrożu?

22/09/2008 Komentarze wyłączone

Poniższy tekst pochodzi z serwisu WP.PL.

Coraz więcej licealistów rezygnuje z lekcji religii. Również rodzice przedszkolaków pomału przestają zapisywać swoje pociechy na katechezę. Coraz mniejszy zapał panuje wśród katechetów: nie chcą nauczać, boją się, bo są ośmieszani. Czy to znaczy, że w Polsce – ostoi katolicyzmu – zaczęły się procesy laicyzacji? Socjologowie twierdzą, że nie. Niezależnie od fatalnego poziomu katechezy, nowoczesności, otwarcia na Europę, konsumpcjonizmu i rozlicznych, głównie pedofilskich, afer wśród kleru, Polska jest nadal krajem ludzi wiary. Może nie głębokiej, ale bezdyskusyjnej. Jednak, czy świecka szkoła powinna tę wiarę wzmacniać?

Czytaj dalej…