Archiwum

Posts Tagged ‘karty’

Karty …

20/11/2014 1 komentarz

comoserjohnmalkovich

 • Karty opowiadają historie, snuja opowieści o różnych aspektach naszego życia. Nie zawsze oczywistych na pierwszy rzut oka.
 • Karty to kompas bazujący na naszej intuicji. ‚Wróżenie przyszłości’? Zapomnijcie o tej idei. Brzmi kusząco, jest pociągająca, ale wydaje się daleka od rzeczywistości.
 • Karty to lustro. Lustro naszej duszy.
 • Karty to sztuka. Sztukę można podziwiać i uprawiać na wiele różnych sposobów; można ją tworzyć, odbierać, odczuwać i interpretować emocjonalnie; można niczym wytrawny krytyk dysponować usystematyzowaną wiedzą o sztuce, wskazywać aspekty decydujące o tym, że mamy do czynienia z dziełem o takiej a nie innej wartości; sztukę można tworzyć, zachwycać się nią, oceniać i wartościować, weryfikować oceny, dyskutować o niej. Żaden ze sposobów obcowania z nią nie ma prymatu. Wszystkie są równorzędne, równoprawne, tak samo ważne. Na karty, tak jak na sztukę, warto spoglądać z więcej niż jednej perspektywy.

Czytaj dalej…

Zdobywanie wiedzy

18/11/2014 Komentarze wyłączone
 • Zdobywasz wiedzę o kartach nieustannie. Karty to nie szkoła, nie działa w nich model zakuć-zaliczyć-zapomnieć.
 • Im więcej wiesz, tym większe masz możliwości wyboru. Im mniej wiesz, w tym więcej rzeczy musisz wierzyć.
 • Czytaj książki, tony książek, ile zdołasz. Przeglądaj blogi, fora; ogarniaj wydawnicze i internetowe zamieszanie.
 • Zachowaj dystans.
 • Pamiętaj, że żyjemy w niejakim oddaleniu od radosnego centrum wszechświata i rodzime wydawnictwa owszem są różnorodne, ale ich różnorodność jest ograniczona, czasami wąska, tak wąska, że można tego nie zauważyć. Dobrze jest sięgać po pracowania obcojęzyczne. To wymaga poszerzania zdolności lingwistycznych.

learn
Czytaj dalej…

Tarot charyzmatyka

12/03/2014 Komentarze wyłączone

Moją młodość, młodzieńczość i początki dorosłości kształtował ewangeliczny protestantyzm w wydaniu charyzmatycznym (wręcz pentekostalnym, lub jeśli ktoś lubi zielonoświątkowym). Z pełnym dobrodziejstwem inwentarza, czyli dostępem stałym do zjawiska tzw. darów Ducha Świętego. Poboczni obserwatorzy mają prawo wykazywać się w tym przypadku zerową wiedzą o zagadnieniu i wymagać będą wprowadzania. Wprowadzenie warto rozpocząć od lektury Biblii, a szczegółowo Pierwszego Listu Pawła do Koryntian (rozdział 12, wiersze od 7 do 11, w kontekście):

Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Czytaj dalej…

Zły wpływ tarota

31/03/2013 Komentarze wyłączone

W każdym systemie magicznym istnieje (jakiś) porządek reguł i zasad; oraz kolejno (jakaś) nagroda za ich perfekcyjne (w znaczeniu: dokładne) stosowanie i (jakaś) konsekwencja, zazwyczaj przykra (czasami: zabawna), odstąpienia od nich; to ostatnie nie zawsze celowe, często będące wynikiem zwyczajnej pomyłki, niedbałości, rozkojarzenia (doskonały przykład komiczny: pierwsze zajęcia z różdżką w książce Harry Potter i Kamień Filozoficzny), czy tylko używania uszkodzonego narzędzia.

Jeśli dodamy do tego mechanizmu wiarę w jego działanie, oraz dołączymy przeświadczenie o tym, że czegoś nam nie wolno, a coś należy, które następnie złamiemy, to zachodzi ryzyko, że będziemy musieli zmagać się z konsekwencjami, które realne dla nas, w większości (lub: dla wszystkich) przypadków zostaną ocenione jako urojone przez zewnętrznego obserwatora.

Czytaj dalej…

Mój Tarot – publikacja

31/08/2012 2 Komentarze

Od początku tworzenia systemu WIKI jednym z moich zamierzeń było publiczne i nieodpłatne udostępnienie innym użytkownikom internetu, oraz fanom kart Tarota, wyników moich działań. W dniu dzisiejszym postanowiłem wprowadzić ten projekt w życie dwojako:

 • otworzyć system WIKI dla wszystkich odwiedzających (dotychczas dostęp do niego był ograniczony);
 • udostępnić opracowanie metody nauki kart, wraz z przykładem użycia, w postaci pojedynczego pliku możliwego do pobrania i wykorzystania bez dostępu do internetu.

To ostatnie czynię z przyjemnością. Plik opracowania (~3,8Mb, format PDF) możecie pobrać :

Czytaj dalej…

Układy i rozkłady kart

28/07/2012 Komentarze wyłączone

Co jakiś czas wraca do mnie temat Rozkłady i układy kart. Mój stosunek do tego zagadnienia sygnalizowałem już na WIKI, pozwólcie jednak, że przypomnę kilka kwestii.

Niektórzy spośród zajmujących się kartami uważają, że:

 • każda sprawa wymaga osobliwego, specjalnie opracowanego na okazję ich wystąpienia (tychże spraw) rozkładu;
 • jednym rozkładem można spokojnie zmierzyć się z każdym pojawiającym się temat.

Jedni i drudzy mają po części rację, niemniej osobiście stoję raczej po stronie tych drugich (co nie oznacza: w opozycji wobec tych pierwszych).

Czytaj dalej…