Archiwum

Archive for Styczeń 2013

Rzeczywistość piktorialna

23/01/2013 Komentarze wyłączone

Gdy zastanawiamy się nad uniwersalnością kart Tarota, nad łatwością z jaką ludzie o różnym stopniu wiedzy i umiejętności z niego korzystają, możemy zacząć zadawać (i zadajemy) pytanie o przyczynę tej uniwersalności.

Z mojej perspektywy odpowiedzią dla tej kwestii jest pojęcie piktogramu, obrazu, który w przystępny, często schematyczny sposób prezentuje sytuację i/lub przedmiot. W takim ujęciu Tarot tym różni się w użyciu od tradycyjnego, historycznego pisma piktograficznego, iż, z uwagi na złożoność obrazu poszczególnych kart/symboli, umożliwia także graficzne opisanie ciągów czynności, a jednocześnie pozostawia je (obrazy) uproszczonymi co sprzyja ich szybkiemu odczytaniu osobie o dowolnej wrażliwości czy stopniu wykształcenia. Uniwersalizm symboli sprzyja także porozumieniu się ludzi o odmiennych korzeniach społecznych i kulturowych, którzy, jakkolwiek w różny sposób, posługują się obrazami jak specyficzną formą języka. Mechanizm ten świetnie zrozumieli chociażby ilustratorzy Wydawnictwa Strażnica, który każdy artykuł opatrują sugestywną, acz schematyczna, piktograficzną w swej istocie grafiką, której celem jest wzbudzenie mechanizmów mnemotechnicznych (sprzyjających zapamiętywaniu informacji, oraz szybkiemu przywoływaniu ich z pamięci) u odbiorcy.

Czytaj dalej…