Przez kilkanaście ostatnich dni, zainspirowany pewną dyskusją, przeglądałem źródła i opracowania odnoszące się do historii kart Tarota. Przeglądając materiały doszedłem do wniosku, że historia ta jest na tyle dobrze udokumentowanym przypadkiem, iż nie tylko można dla niego wskazać daty kluczowe, ale także prześledzić na przestrzeni czasu trendy rozwoju. Pikanterii dodaje lekturom i ten fakt, iż badacze nie zgadzają się ze sobą w kwestii interpretacji faktów, na ich bazie dochodząc do różnych, często przeciwstawnych wniosków.

Postanowiłem więc zebrać część posiadanych materiałów, i na ich podstawie stworzyć, jakkolwiek początkowo niepełny, to jednak mam nadzieje stale uzupełniany, dział na Tarotowym WIKI poświęcony temu zagadnieniu.

Wstępnie podzieliłem historię kart na następujące okresy:

  • od rozrywki do mistyki,
  • od mistyki do upowszechnienia,
  • od upowszechnienia do popkultury.

Pierwszy okres zamknąłem w przedziale od XV do XVIII wieku n.e., czyli od pierwszych talii, używanych głównie jako przedmiot hazardowej rozrywki. Drugi okres umiejscowiłem w przedziale od XVIII do XX wieku, gdzie początki okresu wyznaczają dla mnie prace Jeana-Baptiste Alliette’a i Antoine’a Court de Gebelin’a a koniec opracowanie przez Rachel Pollack teorii ‚kart bram’; okres w którym karty wykorzystywane są, w dość powszechnej skali, w celach dywinacyjnych. Trzeci okres lokując w przedziale od lat ’60 XX wieku do czasów współczesnych.

Reklamy