Strona główna > Tarot, Tarotowe wiki > Tarot i Biblia

Tarot i Biblia

21/07/2012

Wstępnie zakończyłem na WIKI prace związane z dodaniem do poszczególnych kart Tarota sekcji ‚Odniesienia biblijne’, oraz przyporządkowania dla nich fragmentów Pisma Świętego. Jak wspomniałem w poprzednim wpisie kilka spraw związanych np. z Talią Thotha stało się dla mnie bardziej oczywistymi.

Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na taki krok?

Biblia, głównie za sprawą religii, jest, w naszym kręgu kulturowym, jednym z elementów ów krąg definiujących. Poczynając więc od sfery religijnej, przez moralność i etykę, na języku codziennym kończąc, funkcjonuje ona, i zawarte w niej obrazy (oraz historie), w naszym życiu.


Część kart wprost zapożycza i przywołuje treści i obrazy w niej zawarte. Karta ‚Wieża’ nieodłącznie kojarzona bywa z upadkiem Wieży Babel. Sąd, z wydarzeniem końca świata w eschatologii ogólnej (nie mylić z indywidualną) opisanej w Biblii. Karta ‚Świat’ z symbolami ukazanymi w jednej z wizji proroka Ezechiela (utożsamionymi w historii i tradycji z postaciami czterech ewangelistów). Część kart odwołuje się do niej w sposób mniej bezpośredni, oczywisty lub jednoznaczny. Karta ‚Moc’ może ukazywać przecież zarówno Dawida stawiającego czoło lwu, świat z wizji proroka Izajasza, czy też nierządnicę z księgi Objawienia (zwanej także księgą Apokalipsy). Karta ‚Słońce’ przywołuje tradycje biblijne zapożyczone z próby wprowadzenia monoteizmu w Egipcie faraonów (i ich pieśni ku czci Jedynego). Karty figuralne poszczególnych domów Małych Arkanów odzwierciedlające historie rodów Starego Testamentu (jako przykład z zakresu powiązań nieoczywistych dla laika).

Nie sposób pominąć w pracy z kartami tego aspektu. Stąd też moja decyzja o próbie wskazania odnośników z tekstu Pisma i połączenie ich z poszczególnymi kartami Tarota.

Całość mojej pracy dostępna jest na Tarotowym WIKI w opisach poszczególnych kart.

%d blogerów lubi to: