Strona główna > Prywatne > Świąteczności

Świąteczności

23/12/2007

Niniejszym składam Wam (zwanym poniżej: „Przyjmującym Życzenia”) przeze mnie (zwanego poniżej: „Życzącym”).

Przyjmijcie proszę, z wyłączeniem wyraźnej lub domniemanej mocy wiążącej, najlepsze życzenia przyjaznych środowisku, świadomych społecznie, bezstresowych, nieuzależniających i neutralnych płciowo świąt przesilenia zimowego, celebrowanych w ramach tradycji wyznania religijnego albo praktyk świeckich wedle wyboru Przyjmującego Życzenia, w szczególności zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia, Chanuki lub Kwanzy, z zachowaniem należnego szacunku dla religijnych lub świeckich przekonań lub tradycji osób trzecich, albo ich wyboru niepraktykowania żadnych religijnych ani świeckich tradycji, jak również finansowo korzystnego, osobiście pomyślnego oraz medycznie nieskomplikowanego przebiegu ogólnie przyjmowanego roku kalendarzowego 2008, z zachowaniem należnego szacunku dla kalendarzy przyjmowanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub wyznaniowe, bez względu na rasę, wyznanie, poglądy polityczne lub filozoficzne, kolor skóry, wiek, stopień sprawności fizycznej, wybór platformy komputerowej, lub preferencje seksualne Przyjmującego Życzenia.

Przyjęcie niniejszych życzeń oznacza jednoczesne przyjęcie następujących warunków i zastrzeżeń:

Niniejsze życzenia podlegają dalszemu sprecyzowaniu, wycofaniu lub odwołaniu przez Życzącego bez zachowania jakichkolwiek terminów wypowiedzenia oraz bez potrzeby uzasadnienia. Niniejsze życzenia mogą być nieodpłatnie przenoszone przez Przyjmującego Życzenia w niezmienionej treści na rzecz osób trzecich. Niniejsze życzenia nie implikują żadnej obietnicy ze strony Życzącego do rzeczywistego wprowadzenia w życie któregokolwiek z wyżej wymienionych życzeń, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Jakiekolwiek fragmenty niniejszych życzeń sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa należy uznać za niezłożone, bez wpływu na pozostałe fragmenty życzeń. Niniejsze życzenia nie mają wartości finansowej.

Życzący gwarantuje działanie niniejszych życzeń zgodne z powszechnie przyjętym działaniem życzeń w zakresie dobrych wiadomości przez okres jednego roku albo do chwili wydania kolejnych życzeń świątecznych, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Gwarancja jest ograniczona do wymiany niniejszych życzeń lub wydania nowych życzeń, bez potrzeby uzasadnienia przez Życzącego.

Kategorie:Prywatne Tagi: ,
  1. mwd
    24/12/2007 o 00:38

    Witam serdecznie Życzącego pisząc te słowa jako Przyjmujący Życzenia, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami wyżej zamieszczonych życzeń, chcąc tymże wpisem dodać jednostronny, tożsamo-spełnialny, niezbywalny mocą wybranych przez Życzącego świąt, aczkolwie pozostający w ich duchu oraz literze, aneks dodający uwzględnienie w Życzeniach dualnego, obopólnie korzystnego, z właściwą wiarą i zdumieniem implikowanego domniemania Marzeń Spełnienia dla Życzącego, wraz z dobrodziejstwem inwentarza, działającego w okresie ważności życzeń, lub dowolnym innym według gustu i uznania, a wchodzącego w życie z momentem przyjęcia Życzeń przez Przyjmującego Życzenia.

  2. 24/12/2007 o 02:40

    Na Ciebie zawsze mogę liczyć :) W ramach podziękowania Sanctus w kolejnym wpisie :)

  1. No trackbacks yet.
Możliwość komentowania jest wyłączona.
%d blogerów lubi to: